Pomoc PP
z3.jpeg
3.png
Lunch.png
flag-2.png
previous arrow
next arrow

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klas II

Prowadząca: mgr Violetta Sadowska

Zajęcia odbywają się: wtorek, godzina 15:25 - 16:10 klasa II

                                      

CELE OGÓLNE

 •  uświadomienie dziecku, jego rodzicom i nauczycielom przyczyn, skutków wad postawy
 •  reedukcja  posturalna tj. ponowne nabycie umiejętności przyjmowania i utrzymania prawidłowej postawy ciała stosując zasadę trójtorowości metod postępowania korekcyjnego
 •  utrwalanie osiągniętej korekcji postawy ciała i niedopuszczenie do zmian wtórnych progresji statyki ciała
 •  wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu

CELE SZCZEGÓŁOWE

 •  kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 •  eliminowanie czynników, które mogą pogłębiać i utrwalać istniejące zaburzenia
 •  kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do świadomego uczestnictwa w zajęciach
 •  nauka podstawowych ćwiczeń domowych
 •  przywracanie równowagi napięciowej, przez usuwanie dystonii mięśniowej
 •  rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych 
 •  wzmacnianie mięśni osłabionych
 •  uaktywnienie układów i narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego
 •  korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu
 •  poprawienie zaburzeń rozwoju motorycznego
 •  podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady

PLANOWE OSIĄGNIECIA UCZNIÓW

PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI

 1. Wpływ aktywności ruchowej na organizm:
 • • wypoczynek czynny i bierny
 • • sposoby spędzania czasu wolnego
 • • hartowanie organizmu
 1. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
 • • zasady bezpiecznej organizacji zajęć
 • • postawa względem innych – fair play
 • • pomoc i asekuracja podczas wykonywania ćwiczeń
 • • poczucie odpowiedzialności, sprawiedliwości i poszanowanie godności współćwiczących
 • • zasady używania przyrządów i przyborów do ćwiczeń korekcyjnych
 1. Podstawowe nawyki higieny
 • • troska o własne ciało
 • • czystość ciała i ubrania
 • • higiena ciała po zajęciach
 • • prawidłowe odżywianie
 • • znajomość podstawowego słownictwa stosowanego podczas ćwiczeń korekcyjnych
 • • znajomość pozycji wyjściowych stosowanych w gimnastyce korekcyjnej
 • • świadomość i rozumienie potrzeby zachowania korekcji we wszystkich sytuacjach mających wpływ na rozwój prawidłowej postawy ciała
 • • poznawanie złożonych przyczyn powstawania wad postawy

ZADANIA GŁÓWNE:

 • Ocena postawy ucznia, wywiad dotyczący warunków domowych i środowiska
 • Testy na mięśnie brzucha, grzbietu i obręczy barkowej i biodrowej
 • Przeciwdziałanie słabemu rozwojowi fizycznemu
 • Przeciwdziałanie przykurczom i zwiększenie ruchomości w stawach
 • Nauka ćwiczeń o zwiększonej intensywności, wzmacniających mięśnie posturalne w celu przeciwdziałania wadom postawy
 • Zwiększenie pojemności życiowej płuc. Nauka prawidłowego oddychania
 • Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ciała. Kontrola umiejętności w wykonywaniu ćwiczeń mięśni posturalnych
 • Podsumowanie własnych osiągnięć na podstawie testów na mięśnie brzucha, grzbietu, obręczy barkowej i biodrowej

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla kas II

Prowadząca- mgr Anna Szczepaniak

Termin zajęć- czwartek, godzina 16:10 - 16:55

Cele główne:

- Dbałość  o higienę i zdrowie.

- Korygowanie wad postawy.

- Samoegzekwowanie nawyku prawidłowej postawy.

- Rozumienie potrzeby czynnego uczestnictwa w organizowanych różnych formach aktywnego wypoczynku w wolnym czasie.

Cele szczegółowe:

- Postępowanie korekcyjne w różnych wadach postawy.

- Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.

- Uświadomienie dzieciom i rodzicom o czynnym uczestnictwie w zajęciach  gimnastyki korekcyjnej.

- Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.

- Wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała.

- Wyrabianie u dziecka postawy skorygowanej   podczas wszystkich  czynności  życia  codziennego.                                                                       

- Wytworzenie silnej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa.

- Usunięcie dystonii mięśniowej.

- Rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie

   rozciągniętych.

- Uaktywnienie narządu ruchu i krążenia.

-Zwiększenie pojemności życiowej płuc.                                                               

-Zwiększenie zakresu ruchu w stawach i   znoszenie ograniczeń.

- Wzmocnienie grup mięśni osłabionych.

- Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy poprzez wprowadzenie ćwiczeń indywidualnych.

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk