Pomoc PP
z3.jpeg
3.png
Lunch.png
flag-2.png
previous arrow
next arrow

Rewalidacja -  to całokształt podejmowanych i usystematyzowanych działań, mających na celu przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności. Jest to proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Rewalidacja (łac.)re – znów, na nowo, validus – mocny, w pełni sprawny.

Cele rewalidacyjne:

  1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.
  2. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
  3. Rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja i socjalizacja.
  4. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej.
  5. Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, wpływające na rozwój dziecka.

Rewalidacja indywidualna to „specjalna pomoc pedagogiczna i wychowawcza dla uczniów z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju zmierzająca do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno –motywacyjnej oraz umiejętności dziecka. To również ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku niepełnosprawnemu osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje. Rewalidacja indywidualna jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęć  rozwijających, kompensacyjnych, usprawniających.”

W naszej szkole każdy uczeń, który posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego na zajęcia rewalidacji uczęscza dwa razy w tygodniu. 

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk