Pomoc PP
Lunch.png
NrRR.png
flag-2.png
previous arrow
next arrow

"SŁOWO JEST ŹRÓDŁEM MYŚLI..." (A.Łuria)

Cele terapii logopedycznej:

Cele ogólne:

 • rozszerzanie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci;
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez  diagnozę i stymulację funkcji językowych;
 • korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;
 •  współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym.

Cele szczegółowe:

Ukierunkowane na dziecko:

 • prowadzenie działań wśród dzieci prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

Ukierunkowane na rodzinę:

 • nawiązanie współpracy z rodziną dziecka;
 • popularyzowanie działań profilaktycznych, wspierających rozwój mowy dziecka;
 • wdrażanie do czynnego udziału rodziców w procesie terapeutycznym poprzez kontynuowanie terapii poza gabinetem logopedycznym;
 • eliminowanie niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z wadą wymowy;
 • wspieranie, motywowanie dziecka do wspólnych ćwiczeń i zabaw z rodzicem;
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
 • pomoc rodzinie w zakresie kontaktu z innymi specjalistami (np. laryngologiem , ortodontą, foniatrą).

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk